AI sercem pecetów

74

IDC prognozuje, że do 2027 r. pecety, wykorzystujące sztuczną inteligencję, będą stanowić prawie 60% wszystkich dostaw komputerów PC.

Nowa prognoza International Data Corporation (IDC) pokazuje, że dostawy komputerów PC ze sztuczną inteligencją (AI) – komputerów osobistych z określonymi funkcjami systemu na chipie (SoC) zaprojektowanymi do lokalnego uruchamiania generatywnych zadań AI – wzrosną z prawie 50 milionów sztuk w 2024 roku do ponad 167 milionów w 2027 roku. Do końca prognozy IDC spodziewa się, że komputery AI będą stanowić prawie 60% wszystkich dostaw komputerów PC na całym świecie.

„W nowym roku szum wokół generatywnej sztucznej inteligencji osiągnął punkt kulminacyjny, a branża PC działa szybko, aby wykorzystać oczekiwane korzyści płynące z przeniesienia możliwości AI z chmury do klienta” – powiedział Tom Mainelli, wiceprezes grupy Devices and Consumer Research. „Obietnice dotyczące zwiększonej produktywności użytkowników dzięki szybszej wydajności, a także niższym kosztom wnioskowania oraz korzyściom związanym z prywatnością i bezpieczeństwem na urządzeniu, spowodowały duże zainteresowanie decydentów IT komputerami PC ze sztuczną inteligencją. W 2024 r. dostawy komputerów PC ze sztuczną inteligencją zaczną rosnąć, a w ciągu najbliższych kilku lat spodziewamy się, że technologia ta przejdzie z niszy do większości”.

Do niedawna uruchamianie zadań AI lokalnie na komputerze PC odbywało się na jednostce centralnej (CPU), jednostce przetwarzania grafiki (GPU) lub kombinacji tych dwóch. Może to jednak mieć negatywny wpływ na wydajność komputera i żywotność baterii, ponieważ układy te nie są zoptymalizowane pod kątem wydajnego uruchamiania sztucznej inteligencji. Dostawcy układów krzemowych dla komputerów PC wprowadzili obecnie do swoich układów SoC krzem specyficzny dla sztucznej inteligencji, zwany jednostkami przetwarzania neuronowego (NPU), które wykonują te zadania bardziej wydajnie.

Do tej pory IDC zidentyfikowało trzy typy komputerów PC z obsługą NPU*:

Więcej od autora
1 z 168

Komputery AI z obsługą sprzętową obejmują jednostkę NPU, która oferuje wydajność <40 tera operacji na sekundę (TOPS) i zazwyczaj umożliwia uruchamianie lokalnie określonych funkcji AI w aplikacjach. Qualcomm, Apple, AMD i Intel dostarczają obecnie układy w tej kategorii.

Komputery PC nowej generacji ze sztuczną inteligencją obejmują procesor NPU o wydajności 40-60 TOPS i system operacyjny (OS) oparty na sztucznej inteligencji, który umożliwia trwałe i wszechobecne funkcje sztucznej inteligencji w systemie operacyjnym i aplikacjach. Qualcomm, AMD i Intel zapowiedziały przyszłe chipy dla tej kategorii, a ich dostawy mają rozpocząć się w 2024 roku. Oczekuje się, że Microsoft wprowadzi główne aktualizacje (i zaktualizowane specyfikacje systemu) do systemu Windows 11, aby wykorzystać te procesory NPU o wysokiej mocy obliczeniowej.

Zaawansowane komputery AI to komputery, które oferują >60 TOPS wydajności NPU. Chociaż żaden z producentów układów scalonych nie zapowiedział takich produktów, IDC spodziewa się, że pojawią się one w nadchodzących latach. Niniejsza prognoza IDC nie obejmuje zaawansowanych komputerów AI, ale zostaną one uwzględnione w przyszłych aktualizacjach.

Podczas gdy dostawy komputerów AI z obsługą sprzętu będą szybko rosnąć w ciągu najbliższych dwóch lat, prognozuje się, że komputery AI nowej generacji zdominują rynek do końca prognozy. IDC uważa, że do 2027 r. dostawy komputerów AI nowej generacji będą dwukrotnie wyższe niż w przypadku komputerów AI z obsługą sprzętu. Wiele z tych komputerów AI PC będzie sprzedawanych nabywcom komercyjnym, ale konsumenci będą mieli wiele powodów do radości w nadchodzącej erze komputerów AI PC, w tym potencjalne ulepszenia w grach komputerowych i tworzeniu treści cyfrowych.

Istnieją trzy główne powody techniczne dla przenoszenia obciążeń AI z chmury do klienta: zwiększenie wydajności poprzez wyeliminowanie podróży w obie strony, którą obecne obciążenia AI muszą wykonać do chmury i z powrotem przez sieć; zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa poprzez przechowywanie danych na urządzeniu, a nie w ruchu; oraz obniżenie kosztów poprzez ograniczenie potrzeby dostępu do kosztownych zasobów w chmurze.

* Uwaga: Podczas gdy niektóre komputery PC i stacje robocze z potężnymi procesorami graficznymi mają możliwość uruchamiania obciążeń AI, IDC wykluczyło te systemy inne niż NPU z kategorii AI PC dla przejrzystości taksonomicznej.

Źródło: IDC
Komentarz