Jak ominąć blokowanie komputera?

153

Dzisiejszy świat to nowe wyzwania i nowe problemy. Zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Gdy siedzimy w biurze, gdzie jest masa ludzi, a zdarzają się też osoby postronne, to auto-blokowanie ekranu po 10 czy 15 minutach bezczynności ma pewien sens. Jednak obecne czasy dla wielu osób to praca z domu, gdzie największym zagrożeniem, dla poufnych danych może być dziecko (jak już skończy zdalne lekcje), partnerka (o ile będzie miała przerwę w pracy zdalnej), albo pies, ewentualnie kot. Czy da się ominąć automatyczne blokowanie się komputera bez zbytniej ingerencji w ustawienia komputera?

Odpowiedź brzmi – OCZYWIŚCIE!

Nawet więcej – działa na każdym komputerze z każdym systemem Windows. Potrzebny tylko notatnik i możliwość uruchomienia PowerShell (nawet w kontekście użytkownika). Otwieramy więc notatnik i piszemy takie oto malutkie cudo:

Więcej od autora
1 z 169
Param($Czas = 60) 
$MyShell = New-Object -ComObject "Wscript.Shell" 
For ($i = 0; $i -lt $Czas; $i++) {
 $MyShell.SendKeys('{NUMLOCK}') 
Start-Sleep -Seconds 60 
}

Co robi skrypt? Otóż wysyła do komputera co minutę sygnał przyciśnięcia klawisza NumLock – innymi słowy klawiatura numeryczna, co minutę będzie raz działała, raz nie działała. Zapisujemy jako moj_skrypt.ps1 i wywołujemy z PowerShella:

C:\sciezka\do\pliku\moj_skrypt.ps1 

Domyślnie – nasz skrypt będzie działał przez godzinę, ale wiadomo, że potrzeba matką wynalazków 😉 i skoro nasz skrypcik jest już sparametryzowany, to wystarczy uruchomić go z parametrem określającym ilość minut przez jakie ma działać 🙂 np. dla 10 godzin:

C:\sciezka\do\pliku\moj_skrypt.ps1 600

Oczywiście nie zalecamy, aby traktować to jako „symulowanie” pracy zdalnej 😉

Źródło: speceit
Komentarz