Kiedy wygaśnie mi hasło w Active Directory?

82

W środowisku Active Directory często zapominamy o tym kiedy należy zmienić hasło do swojego konta, lub konta serwisowego. Z pomoca oczywiście przychodzi PowerShell wraz z modułem do Acive Directory:

Get-ADUser -Filter 'sAMAccountName -like "*tuser*"' -Properties "DisplayName", "passwordlastset", "msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed", "PasswordNeverExpires" | Select-Object -Property "DisplayName","PasswordLastSet",@{Name="ExpiryDate";Expression={[datetime]::FromFileTime($_."msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed")}},"PasswordNeverExpires"

Wygląda przerażająco, ale daje zamierzony efekt. Oczywiście można zmienić warunki w opcji Filter.

Więcej od autora
1 z 169
Źródło: speceit
Komentarz