Linux w Windows 11!? WSL2 Podłączenie pulpitu zdalnego oraz interfejsu graficznego…

67

KOMENDY:

Więcej od autora
1 z 168
- grep model /proc/cpuinfo

 - mc 

- sudo apt update (aktualizacja) 

- sudo apt install xfce4 (instalacja interfejsu graficznego) 

- sudo apt install xrdp (aplikacja do łączenia z zdalnym pulpitem)

 - sudo /etc/init.d/xrdp start (polecenie do uruchomienia apki)

 - ip a 

jak nie zadziała łączenie ze zdalnym pulpitem

KOMENDA:

- sudo apt install dbus-x11

Komentarz