Microsoft Edge Beta 119 – co nowego?

29

W zeszłym tygodniu Microsoft Edge otrzymał aktualizację do wersji 119 w Beta Channel. Towarzyszył temu oficjalny changelog od Microsoftu. W naszym artykule znajdziecie podsumowanie tych wybranych zmian, które dotyczą m.in. funkcji podzielonego ekranu, zarządzania aplikacjami na pasku bocznym i ustawień synchronizacji.

Microsoft Edge Beta 119.0.2151.12 — aktualizacje funkcji

Zmiany zachowania zdarzenia beforeunload. Zdarzenie beforeunload zostało zmienione w taki sposób, że wywołanie preventDefault w event handlerze beforeunload wyzwala okno dialogowe potwierdzenia, a ustawienie returnValue na pusty ciąg znaków w tym event handlerze nie wyzwala już tego okna. To zachowanie wchodzi w życie w Edge 119. Administratorzy mogą tymczasowo wyłączyć tę funkcjonalność poprzez wyłączenie zasady BeforeunloadEventCancelByPreventDefaultEnabled.Ulepszenia przywracania podzielonego ekranu. Podział ekranu umożliwia pracę w dwóch panelach (poziomych lub pionowych) w tym samym oknie Edge. Teraz, po ponownym uruchomieniu przeglądarki i przywróceniu poprzedniej sesji, podział ekranu także jest przywracany.Dodatkowa możliwość zarządzania aplikacjami na pasku bocznym. Administratorzy mogą użyć pola „sidebar_auto_open_blocked” zasady ExtensionSettings, aby kontrolować zachowanie autootwierania aplikacji na pasku bocznym.Aktualizacja strony ustawień synchronizacji dla firm. Kiedy zasady ForceSyncTypes i SyncTypesListDisabled są używane jednocześnie, strona ustawień synchronizacji (edge://settings/profiles/sync) poprawnie wyświetla status każdego z typów danych.

Microsoft Edge Beta 119.0.2151.12 — nowe zasady zarządzania

SwitchIntranetSitesToWorkProfile – przełącza strony intranet na profil służbowy.SwitchSitesOnIEModeSiteListToWorkProfile – przełącza strony z listy trybu IE na profil służbowy.OrganizationLogoOverlayOnAppIconEnabled – pozwala firmowemu logo z Microsoft 365 przykryć ikonę aplikacji Microsoft Edge w profilu służbowym.OrganizationalBrandingOnWorkProfileUIEnabled – pozwala użyć zasobów brandingu organizacji z Microsoft 365 w UI związanym z profilem w profilu sł

W zeszłym tygodniu Microsoft Edge otrzymał aktualizację do wersji 119 w Beta Channel. Towarzyszył temu oficjalny changelog od Microsoftu. W naszym artykule znajdziecie podsumowanie tych wybranych zmian, które dotyczą m.in. funkcji podzielonego ekranu, zarządzania aplikacjami na pasku bocznym i ustawień synchronizacji.

Microsoft Edge Beta 119.0.2151.12 — aktualizacje funkcji

  • Zmiany zachowania zdarzenia beforeunload. Zdarzenie beforeunload zostało zmienione w taki sposób, że wywołanie preventDefault w event handlerze beforeunload wyzwala okno dialogowe potwierdzenia, a ustawienie returnValue na pusty ciąg znaków w tym event handlerze nie wyzwala już tego okna. To zachowanie wchodzi w życie w Edge 119. Administratorzy mogą tymczasowo wyłączyć tę funkcjonalność poprzez wyłączenie zasady BeforeunloadEventCancelByPreventDefaultEnabled.
  • Ulepszenia przywracania podzielonego ekranu. Podział ekranu umożliwia pracę w dwóch panelach (poziomych lub pionowych) w tym samym oknie Edge. Teraz, po ponownym uruchomieniu przeglądarki i przywróceniu poprzedniej sesji, podział ekranu także jest przywracany.
  • Dodatkowa możliwość zarządzania aplikacjami na pasku bocznym. Administratorzy mogą użyć pola „sidebar_auto_open_blocked” zasady ExtensionSettings, aby kontrolować zachowanie autootwierania aplikacji na pasku bocznym.
  • Aktualizacja strony ustawień synchronizacji dla firm. Kiedy zasady ForceSyncTypes i SyncTypesListDisabled są używane jednocześnie, strona ustawień synchronizacji (edge://settings/profiles/sync) poprawnie wyświetla status każdego z typów danych.
Więcej od autora
1 z 169

Microsoft Edge Beta 119.0.2151.12 — nowe zasady zarządzania

  • SwitchIntranetSitesToWorkProfile – przełącza strony intranet na profil służbowy.
  • SwitchSitesOnIEModeSiteListToWorkProfile – przełącza strony z listy trybu IE na profil służbowy.
  • OrganizationLogoOverlayOnAppIconEnabled – pozwala firmowemu logo z Microsoft 365 przykryć ikonę aplikacji Microsoft Edge w profilu służbowym.
  • OrganizationalBrandingOnWorkProfileUIEnabled – pozwala użyć zasobów brandingu organizacji z Microsoft 365 w UI związanym z profilem w profilu służbowym.
Źródło: learn

Komentarz