Powstała nowa koalicja, która zajmie się tematem bezpieczeństwa sieci komputerowych

73

Grupa czołowych dostawców rozwiązań IT i telekomunikacyjnych (wśród których znajdują się takie firmy, jak Cisco, Juniper, Fortinet, Intel i Verizon) powołała do życia Network Resilience Coalition. Koalicja przyjrzy się bliżej kwestii bezpieczeństwa urządzeń sieciowych i zaproponuje rozwiązania, które je wzmocni. Ostatni raport IBM Security podaje, że średni koszt naruszenia bezpieczeństwa danych wyniósł w tym roku 4,45 mln USD.

źródło: Networkworld

Koalicja będzie działać po egidą Center for Cybersecurity Policy & Law, organizacji non-profit zajmującej się poprawą bezpieczeństwa sieci, urządzeń i infrastruktury krytycznej. Grupa (do której swój akces zgłosiły też AT&T, Broadcom, BT Group, Lumen Technologies, Palo Alto Networks i VMware) stawia sobie za cel dostarczanie otwartych rozwiązań, które pomogą poprawić bezpieczeństwo sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Więcej od autora
1 z 169

Koalicja zamierza na początku swojej działalności skupić swoją uwagę na urządzeniach sieciowych starszej generacji (przede wszystkim routerach, przełącznikach i zaporach ogniowych), gdyż to właśnie one są najczęściej celem hakerów atakujących sieci obsługujących korporacyjne systemu IT. Hakerzy atakują właśnie takie urządzenia, ponieważ to właśnie one są najsłabszym punktem całej infrastruktury bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że administratorzy systemów IT nie aktualizują na bieżąco zarządzających nimi programów, dlatego pełno jest w nich luk i podatności, które są skrzętnie wykorzystywane przez cyberprzestępców. Znajdują oni łatwo takie luki zabezpieczeniach, a następnie uzyskują dostęp do atakowanej sieci.

Koalicja Network Resilience Coalition) poświęci kilka pierwszych miesięcy swojej działalności na badanie i zdefiniowanie głównych problemów, jakie jej członkowie dostrzegają w całej branży, a następnie do końca roku zgłosi propozycje naprawy sytuacji. Głównym celem będzie znalezienie lepszych międzybranżowych sposobów sprostania wyzwaniom, przed którymi stoją producenci sprzętu sieciowego, a także zachęcanie administratorów systemów IT do zajęcia się tym tematem. A jest on ważny, ponieważ opublikowany niedawno raport IBM Security podaje, że średni koszt naruszenia bezpieczeństwa danych wyniósł w tym roku 4,45 mln USD.

Źródło: computerworld

Komentarz